Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt.
Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Ze hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. De kinderfysiotherapeut kan dan helpen.

Wat is een kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen tussen de 0-18 jaar.
Deze therapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

De kindertherapeut werkt altijd volgens een behandelplan. Als ouders wordt u altijd als eerste bij dit behandelplan betrokken. Waar nodig overleggen we met andere disciplines binnen het gezondheidscentrum, zoals huisarts, consultatiebureau-arts en jeugdverpleegkundige, uiteraard na overleg met de ouders.

Ook wordt er nauw samengewerkt met de leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Hoe werken wij?

Door middel van een intake, onderzoek en tests krijgen we een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind. Kinderen groeien en ontwikkelen en veranderen daarom voortdurend. Veel meer dan volwassenen. Dit speelt een centrale rol in de begeleiding van deze kinderen.

Tijdens de behandeling stimuleren wij kinderen spelenderwijs om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor hun motorische vaardigheden uit te breiden. Onze kleurrijke oefenruimte is op kinderen ingericht en het oefenmateriaal is speciaal voor hen ontwikkeld: zowel de ruimte als het materiaal vergroten het plezier in bewegen en spreken bepaalde motorische functies aan.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan de ouders. Aan u dus.
De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard en de omvang van het probleem of de hulpvraag. Soms is alleen een advies voldoende.

Wat vinden de kinderen ervan?

Goh, fysiotherapie is bèst leuk! Echt wel!’
‘Ik word niet meer als eerste getikt bij de gymles.’
‘Opa en oma kunnen mijn vakantiekaart nu makkelijker lezen!’
‘Ik heb al twee weken geen nieuwe blauwe plekken meer…’
‘Yes! Ik kan fietsen zonder zijwielen!’
‘Pfoeh, ik moet soms wel hard werken, hoor.’

Wie zijn de kinderfysiotherapeuten in gezondheidscentra Huizen?

Onze kinderfysiotherapeut is Maryvonne van den Berg.

Wilt u online een afspraak maken voor fysiotherapie?

Ik ben op zoek naar

Ga naar de inhoud