Klachten

Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u klachten heeft over onze dienstverlening. Bent u ergens ontevreden over? Zit u iets niet lekker? Laat het ons weten. Alleen zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en herhaling voorkomen.

icoon-omlaag-geel

Oplossen

Het is lang niet altijd nodig om direct een beroep te doen op de klachtencommissie. In de meeste gevallen kan een klacht naar ieders tevredenheid met de betrokken medewerker(s) of met de directeur van het gezondheidscentrum worden afgehandeld.

Waar kunt u terecht?

  • Als u een klacht heeft over een medische behandeling van een medewerker van het centrum of de manier waarop hij/zij met de persoon in kwestie is omgegaan, kunt u dit het beste eerst met deze persoon bespreken. Er bestaat een grote kans dat u er samen uitkomt.
  • Als u dat niet wilt of als u niet (helemaal) tevreden bent over het resultaat, dan kunt u zich wenden tot de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het gezondheidscentrum. De directeur is dhr. R. Boersma, bereikbaar per e-mail: administratie@wgchuizen.nl of per post: Holleblok 44, 1273 EG Huizen.
  • Als u uw klacht ook met de directeur van het gezondheidscentrum niet naar tevredenheid kunt oplossen, wend u zich dan tot de onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie

Niet tevreden over uw klachtafhandeling binnen het gezondheidscentrum?

Er kunnen situaties zijn waarin u ontevreden of boos bent en u uw vertrouwen in de hulpverlener/medewerker van het gezondheidscentrum aangetast is. U heeft al een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener in het gezondheidscentrum, maar u komt er samen echt niet uit en tussenkomst van de leidinggevende heeft uw onvrede ook niet weg kunnen nemen, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Dit kunt u doen als u er prijs op stelt dat er met onafhankelijke ogen naar uw klacht wordt gekeken. U kunt uw klacht dan indienen bij de klachtencommissie waar Stichting Gezondheidscentrum Huizen bij is aangesloten. Dat is de klachtencommissie van Zorggroep Almere.

Klachtencommissie

  • De klachtencommissie bestaat uit drie personen die niet bij het Gezondheidscentrum werken of er aan verbonden zijn. De commissie bestaat in elk geval uit een jurist en een arts. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die geen lid is van de klachtencommissie.
  • De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de klacht.
  • De commissie zal de bij de klacht betrokken partijen verzoeken schriftelijke inlichten te geven en stukken op te sturen, zover deze met de klacht te maken hebben.   Hiervoor vraagt de klachtencommissie eerst toestemming aan u of uw vertegenwoordiger.
  • De commissie kan in- en/of externe deskundigen raadplegen.
  • De commissie kan de betrokken partijen uitnodigen voor een mondelinge toelichting (hoorzitting). Partijen kunnen ook zelf vragen gehoord te worden door de commissie.
  • De klachtencommissie doet gemotiveerd uitspraak en kan deze vergezeld laten gaan van aanbevelingen aan de directie van Stichting Gezondheidscentrum Huizen. De uitspraak wordt schriftelijk meegedeeld aan u of uw vertegenwoordiger, aangeklaagde, leidinggevende van degene waarover u hebt geklaagd en de directie van het gezondheidscentrum.

Geheimhouding
De klachtencommissie verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens uit het klachtdossier. Deze worden alleen met uw toestemming aan derden verspreid. De uitspraak wordt wel aan een aantal personen toegezonden. U kunt hierboven lezen aan wie.

Bereikbaarheid
Zorggroep Almere
t.a.v. secretaris klachtencommissie
Postbus 10136
1301 AC  Almere

Klachten kunnen ook per e-mail ingediend worden via klachtenbureau@zorggroep-almere.nl . Vermeld u duidelijk dat het om een klacht van Gezondheidscentra Huizen gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gezondheidscentrum via dhr. R. Boersma, directeur  035 – 5240252

Wilt u onze klachtenfolder inzien, klik dan hier.

Vragen?

Neem contact met ons op

Ik ben op zoek naar

Ga naar de inhoud