robert

Robert Boersma

Ik werk sinds 1 april 2019 als directeur/bestuurder bij de Wijkgezondheidscentra Huizen. Ik werkt daarvoor in de patiëntenbeweging. Ik ben gewend om te denken vanuit het
patiëntenperspectief. Dat neem ik mee in mijn werk in Huizen. Wat heeft de patiënt nodig? Hoe kunnen we de patiënt beter bedienen? Voor veel patiënten is de zorg ingewikkeld. Bij welke zorgverlener of bij welk loket moeten ze zijn? Onze kracht is dat we verschillende disciplines onder één dak hebben. We kunnen de zorg integraal benaderen en gemakkelijk andere disciplines inschakelen. Niet de ziekte behandelen, maar de zieke.

Ik wil me ook inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik woon zelf in Utrecht en probeer zoveel mogelijk met de fiets (een speed-pedelec) naar Huizen te komen. Ook in de centra zijn we actief bezig met dit thema.

Ik ben op zoek naar

Ga naar de inhoud